Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor: clasificarea, tipurile și criteriile de alegere

Incendiile reprezintă o amenințare gravă pentru siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și mediului. Pentru a preveni, limita și stinge incendiile, este necesar să se utilizeze mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, care cuprind sisteme, instalații, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanțe și autospeciale destinate acestui scop.

În funcție de rolul pe care îl au în asigurarea protecției constructiilor, instalatiilor tehnologice, amenajarilor și a utilizatorilor în cazul în care se produce un incendiu, mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se împart în patru categorii principale:

1. Mijloace tehnice pentru echiparea constructiilor, a instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate

Aceste mijloace tehnice au rolul de a preveni apariția și propagarea incendiilor, de a semnaliza și avertiza în caz de incendiu, de a facilita evacuarea persoanelor și a bunurilor, de a asigura accesul și intervenția serviciilor de urgență și de a stinge incendiile la nivelul locului de producere. Printre aceste mijloace tehnice se numără:

 • instalatii de protectie impotriva incendiilor, care pot fi de mai multe tipuri, cum ar fi: instalatii de detectie si semnalizare a incendiilor, instalatii de stingere automata a incendiilor, instalatii de hidranti interiori si exteriori, instalatii de sprinklere, instalatii de spumare, instalatii de inertizare, instalatii de ventilatie si dezumare, instalatii de iluminat de siguranta, instalatii de paratrasnet, instalatii electrice de joasa si inalta tensiune, instalatii de gaze inflamabile si explozive, instalatii de alimentare cu apa, instalatii de alimentare cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși etc.
 • stingatoare si alte aparate de stins incendii, care sunt mijloace portabile sau mobile de stingere a incendiilor, folosite de personalul instruit sau de serviciile de urgență. Stingatoarele pot fi clasificate în funcție de agentul de stingere folosit, cum ar fi: apa, spuma, pulbere, dioxid de carbon, haloni, aerosoli etc. Alte aparate de stins incendii pot fi: lănci de apă, guri de incendiu, furtunuri, duze, racorduri, vane, robinete, cuplaje, chei, lopeti, găleți, pături ignifuge, perne de stingere etc.
 • utilaje, unelte si alte mijloace de interventie, care sunt mijloace auxiliare folosite pentru a facilita accesul și intervenția la locul incendiului, pentru a îndepărta obstacolele, pentru a deschide sau închide uși, ferestre, porți, pentru a tăia sau sparge materiale combustibile, pentru a asigura ventilația, pentru a transporta sau depozita materiale sau substanțe periculoase etc. Printre aceste mijloace se numără: topoare, ciocane, dalți, șurubelnițe, clești, foarfece, fierăstraie, drujbe, bormașini, polizoare, suduri, generatoare, compresoare, pompe, macarale, stivuitoare, transpalete, cărucioare, containere, bidoane, butelii etc.

2. Mijloace tehnice pentru dotarea serviciilor profesioniste, voluntare si private pentru situatii de urgenta

Aceste mijloace tehnice au rolul de a asigura intervenția rapidă, eficientă și coordonată a serviciilor de urgență în caz de incendiu, de a transporta personalul, echipamentele și materialele necesare, de a asigura comunicația și cooperarea între diferitele servicii, de a acorda primul ajutor și asistență medicală victimelor, de a limita și înlătura efectele incendiului asupra mediului. Printre aceste mijloace tehnice se numără:

 • autospeciale pentru stingerea incendiilor, care sunt vehicule dotate cu rezervoare de apă, pompe de înaltă sau joasă presiune, duze, furtunuri, scări, platforme, nacele, generatoare de spumă, pulbere sau alte substanțe de stingere, aparatură de comunicații, echipament de protecție și intervenție, trusă de prim ajutor etc. Autospecialele pot fi de diferite tipuri, în funcție de capacitatea de transport, de modul de propulsie, de destinația și dotarea lor, cum ar fi: autospeciale de capacitate mică, medie sau mare, autospeciale de intervenție și salvare, autospeciale de descarcerare, autospeciale de primă intervenție, autospeciale de intervenție la înălțime, autospeciale de intervenție la incendii forestiere, autospeciale de intervenție la substanțe periculoase etc.
 • autospeciale auxiliare de interventie, care sunt vehicule folosite pentru a sprijini activitatea autospecialelor de stingere a incendiilor, pentru a transporta personal, echipamente, materiale sau victime, pentru a asigura alimentarea cu apă, energie electrică sau alte resurse, pentru a efectua lucrări de salvare, deconectare, degajare, curățare, decontaminare etc. Printre aceste autospeciale se numără: autospeciale de transport personal, autospeciale de transport echipamente, autospeciale de transport materiale, autospeciale de transport victime, autospeciale cisterne, autospeciale electrogene, autospeciale de salvare de la înălțime, autospeciale de salvare acvatică, autospeciale de decontaminare etc.
 • nave pentru stingerea incendiilor, care sunt ambarcațiuni dotate cu pompe, duze, furtunuri, rezervoare de apă sau alte substanțe de stingere, aparatură de comunicații, echipament de protecție și intervenție, trusă de prim ajutor etc. Navele pot fi de diferite tipuri, în funcție de capacitatea de transport, de modul de propulsie, de destinația și dotarea lor, cum ar fi: nave de capacitate mică, medie sau mare, nave de intervenție și salvare, nave de descarcerare, nave de primă intervenție, nave de intervenție la înălțime, nave de intervenție la incendii forestiere, nave de intervenție la substanțe periculoase etc.
 • trenuri pentru stingerea incendiilor, care sunt garnituri feroviare dotate cu vagoane cisterne, vagoane pompă, vagoane generator, vagoane de transport personal, echipamente, materiale sau victime, vagoane de comunicații, vagoane de protecție și intervenție, vagoane de prim ajutor etc. Trenurile pot fi de diferite tipuri, în funcție de capacitatea de transport, de modul de propulsie, de destinația și dotarea lor, cum ar fi: trenuri de capacitate mică, medie sau mare, trenuri de intervenție și salvare, trenuri de descarcerare, trenuri de primă intervenție, trenuri de intervenție la înălțime, trenuri de intervenție la incendii forestiere, trenuri de intervenție la substanțe periculoase etc.
 • aeronave de interventie la incendii, care sunt avioane sau elicoptere dotate cu rezervoare de apă sau alte substanțe de stingere, pompe, duze, furtunuri, aparatură de comunicații, echipament de protecție și intervenție, trusă de prim ajutor etc. Aeronavele pot fi de diferite tipuri, în funcție de capacitatea de transport, de modul de propulsie, de destinația și dotarea lor, cum ar fi: aeronave de capacitate mică, medie sau mare, aeronave de intervenție și salvare, aeronave de descarcerare, aeronave de primă intervenție, aeronave de intervenție la înălțime, aeronave de intervenție la incendii forestiere, aeronave de intervenție la substanțe periculoase etc.

3. Mijloace tehnice pentru intreruperea procesului de ardere a materialelor si substantelor combustibile sau pentru protectia celor din apropierea focarului

Aceste mijloace tehnice au rolul de a acționa asupra procesului de ardere, fie prin eliminarea unuia dintre factorii necesari (combustibil, comburant, sursă de aprindere, reacție în lanț), fie prin izolarea materialelor sau substanțelor combustibile de celelalte, fie prin reducerea temperaturii focarului, fie prin crearea unui mediu incompatibil cu arderea. Printre aceste mijloace tehnice se numără:

4. Mijloace tehnice pentru protectia personalului de interventie

Aceste mijloace tehnice au rolul de a asigura siguranța și sănătatea personalului de intervenție în caz de incendiu, de a preveni sau reduce riscul de accidentare, de a proteja organismul de efectele nocive ale temperaturii, umidității, fumului, gazelor, radiațiilor, substanțelor chimice, biologice etc., de a facilita respirația, de a asigura vizibilitatea, de a permite comunicația, de a monitoriza starea fizică și psihică etc. Printre aceste mijloace tehnice se numără:

 • echipament de protectie la temperatura, socuri mecanice si la umiditate, care este format din îmbrăcăminte, încălțăminte, mănuși, căști, ochelari, măști, scuturi, scaphandre, salopete, combinezoane, veste, centuri, hamuri etc., care au proprietăți de rezistență la foc, la căldură, la frig, la apă, la abraziune, la perforare, la tăiere, la impact etc.
 • mijloace de protectie a cailor respiratorii, care sunt dispozitive care asigură aportul de aer curat sau oxigen, sau care filtrează aerul contaminat, pentru a permite personalului de intervenție să respire în condiții de siguranță. Mijloacele de protecție a căilor respiratorii pot fi de diferite tipuri, cum ar fi: aparate de respirat autonom, aparate de respirat semiautonom, aparate de respirat cu aer comprimat, aparate de respirat cu oxigen, aparate de respirat cu filtru, aparate de respirat cu recirculare, aparate de respirat cu evacuare, aparate de respirat cu suprapresiune etc.
 • accesorii de siguranta, care sunt dispozitive care asigură stabilitatea, mobilitatea, orientarea, localizarea, salvarea personalului de intervenție în caz de incendiu. Accesoriile de siguranță pot fi de diferite tipuri, cum ar fi: cordoane, frânghii, cabluri, lanțuri, carabiniere, cârlige, inele, cleme, role, scripeți, ancore, colaci, centuri, hamuri, parapeți, balize, indicatoare, alarme, senzori, balize, GPS etc.
 • accesorii de protectie la electrocutare, care sunt dispozitive care asigură izolarea electrică a personalului de intervenție în caz de incendiu. Accesoriile de protecție la electrocutare pot fi de diferite tipuri, cum ar fi: mănuși, cizme, salopete, covorașe, plăci, scule, clești, șurubelnițe, chei, izolatoare, întrerupătoare, siguranțe, prize, prelungitoare, adaptoare etc., care au proprietăți de rezistență la tensiune, la curent, la scurtcircuit etc.
 • mijloace de iluminat, care sunt dispozitive care asigură vizibilitatea personalului de intervenție în caz de incendiu. Mijloacele de iluminat pot fi de diferite tipuri, cum ar fi: lanterne, proiectoare, reflectoare, becuri, neoane, leduri, lasere, torțe, lumânări, chibrituri, brichete etc., care au proprietăți de intensitate, de culoare, de durată, de autonomie, de rezistență la apă, la șoc, la temperatură etc.
 • aparatura de comunicatii, care este formată din dispozitive care asigură transmiterea și recepționarea de informații între personalul de intervenție și între acesta și alte servicii sau autorități implicate în caz de incendiu. Aparatura de comunicații poate fi de diferite tipuri, cum ar fi: stații radio, telefoane, tablete, computere, camere video, microfoane, căști, difuzoare, amplificatoare, antene, cabluri, conectori, relee, repetitoare, sateliți, internet, rețele sociale etc., care au proprietăți de frecvență, de putere, de acoperire, de criptare, de compatibilitate, de rezistență la interferențe, la apă, la șoc, la temperatură etc.
 • echipament, aparatura, vaccinuri si instrumentar de protectie speciala impotriva efectelor agentilor chimici, radioactivi sau biologici, care sunt mijloace tehnice care asigură protecția personalului de intervenție în caz de incendiu provocat sau însoțit de eliberarea de substanțe periculoase pentru sănătate sau mediu. Echipamentul, aparatura, vaccinurile și instrumentarul de protecție specială pot fi de diferite tipuri, cum ar fi: echipament de protecție chimică, radiologică sau biologică, aparatură de măsurare, de detectare, de alarmare, de monitorizare, de analiză, de identificare, de decontaminare, de neutralizare, de evacuare, de izolare, de neutralizare, de distrugere a substanțelor periculoase, vaccinuri și seruri pentru prevenirea sau tratarea bolilor infecțioase, instrumentar medical pentru diagnosticare, tratament, recuperare etc.
 • aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substante nocive, care este formată din dispozitive care asigură identificarea și măsurarea nivelului de pericol al unor substanțe care pot provoca explozii sau intoxicații în caz de incendiu. Aparatura de detectare poate fi de diferite tipuri, cum ar fi: detectoare de gaze, de vapori, de fum, de particule, de radiații, de temperatură, de umiditate, de presiune, de oxigen, de hidrogen, de metan, de monoxid de carbon, de sulf, de clor, de amoniac, de cianură, de fosgen, de sarin etc., care au proprietăți de sensibilitate, de precizie, de calibrare, de afișare, de alarmare, de memorare, de transmisie, de rezistență la apă, la șoc, la temperatură etc.

Inchirierea de autospeciale și autocisterne cu echipe specializate

Etichete: EtichetăMijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?