Autorizația de securitate la incendiu. Categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Autorizația de securitate la incendiu este un act administrativ emis de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean sau București-Iflov, prin care se certifică că o construcție, o instalație tehnică sau alte amenajări îndeplinesc cerința securității la incendiu. Acest document are rolul de a preveni și limita efectele negative ale incendiilor asupra vieții, sănătății și bunurilor oamenilor, precum și asupra mediului înconjurător.

Când este obligatorie autorizația de securitate la incendiu?

Potrivit legii, obligația de a solicita și obține autorizația de securitate la incendiu aparține administratorului sau conducătorului instituției care deține sau administrează construcția, instalația sau amenajarea supusă autorizării. Autorizația de securitate la incendiu se obține înainte de punerea în funcțiune a construcției, instalației sau amenajării și se menține pe tot parcursul exploatării acesteia, cu condiția respectării condițiilor care au stat la baza eliberării ei.

Autorizația de securitate la incendiu este obligatorie pentru următoarele categorii de construcții și amenajări, conform HGR 571/2016:

– construcții agrozootehnice sau agroindustriale cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– construcții de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze;
– construcții de importanță excepțională și deosebită, cum ar fi cele de interes strategic, cultural, istoric, etc.;
– construcții înalte sau foarte înalte, adică cele care depășesc 28 m înălțime;
– săli aglomerate, adică cele care au o capacitate de peste 100 de persoane;
– construcții de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane;
– construcții pentru sedii ale autorităților, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;
– lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;
– construcții sau spații amenajate în clădiri care au destinația de comerț, alimentație publică, birouri, îngrijire a sănătății, învățământ, cultură, sport, agrement, turism, transport, comunicații, industrie, depozitare, etc., în funcție de suprafața desfășurată, numărul de persoane, tipul de activitate și gradul de risc la incendiu.

În septembrie 2022, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 1.181, care modifică și completează Hotărârea nr. 571/2016, în scopul actualizării categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu. Printre principalele modificări se numără:

  • scutirea de obligația autorizării a sediilor Președinției, Parlamentului și Guvernului;
  • stabilirea semnificațiilor expresiilor folosite în HG 571/2016 cu indicarea bazei legale;
  • sporirea puterii IGSU de a stabili modul de calcul al ariei desfășurate a construcțiilor cu funcțiuni mixte;
  • introducerea unei noi categorii de clădiri care se supun avizării/autorizării, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp;
  • diferențierea clădirilor cu destinația de învățământ în funcție de vârsta elevilor; introducerea unei noi categorii de spații care se supun avizării/autorizării, respectiv spațiile comerciale de la metrou;
  • eliminarea obligației avizării/autorizării a spațiilor de producție/depozitare deschise; obligativitatea avizării/autorizării a sălilor aglomerate și a căilor de evacuare aferente acestora.

Cum se obține autorizația de securitate la incendiu?

Pentru a obține autorizația de securitate la incendiu, este necesar să se parcurgă următorii pași:

– realizarea documentației tehnice de proiectare a construcției, instalației sau amenajării, care trebuie să cuprindă măsurile de apărare împotriva incendiilor, conform reglementărilor tehnice în vigoare;
solicitarea avizului de securitate la incendiu, care este un act prealabil autorizației, prin care se certifică că documentația tehnică de proiectare îndeplinește cerința securității la incendiu;
– realizarea construcției, instalației sau amenajării, conform documentației tehnice de proiectare avizate;
– solicitarea autorizației de securitate la incendiu, care presupune depunerea unui dosar la inspectoratul pentru situații de urgență competent teritorial, care conține documente privind identificarea solicitantului, construcției, instalației sau amenajării, avizul de securitate la incendiu, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, declarația pe propria răspundere a solicitantului, etc.;
– verificarea în teren a construcției, instalației sau amenajării, de către comisia de autorizare, care constată dacă acestea îndeplinesc cerința securității la incendiu și dacă respectă condițiile din avizul de securitate la incendiu;
– emiterea autorizației de securitate la incendiu, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului complet, dacă se constată îndeplinirea cerinței securității la incendiu, sau a unei notificări de respingere, dacă se constată neîndeplinirea acestei cerințe.

Cum te poate ajuta SpeedFire.ro să obții autorizația de securitate la incendiu?

SpeedFire.ro este o companie specializată în furnizarea de servicii private pentru situații de urgență, care îți oferă soluții complete și profesionale pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniu, SpeedFire.ro îți pune la dispoziție o echipă de experți, care te vor asista și îndruma pe tot parcursul procesului de autorizare. Iată ce îți oferă SpeedFire.ro:

consultanță PSI, care presupune analiza situației existente, identificarea nevoilor și soluțiilor optime, elaborarea documentației tehnice de proiectare și obținerea avizului de securitate la incendiu;
instalare și mentenanță de sisteme PSI, care presupune montarea și verificarea periodică a echipamentelor și instalațiilor de prevenire și stingere a incendiilor, cum ar fi stingătoare, hidranți, sprinklere, detectoare, alarme, etc.;
distribuție de echipamente de protecție și produse pentru stingerea incendiilor, care presupune furnizarea de materiale și accesorii de calitate, conforme cu normele în vigoare, cum ar fi furtunuri, racorduri, substanțe de stingere, autospeciale pompieri, etc.;
intervenție rapidă și eficientă în caz de incendiu, prin intermediul serviciului privat pentru situații de urgență (SPSU), care asigură o acoperire națională și o disponibilitate 24/7.

Dacă vrei să obții autorizația de securitate la incendiu pentru afacerea ta, nu ezita să contactezi SpeedFire.ro, partenerul tău de încredere în domeniul PSI. Vei beneficia de servicii de calitate, la prețuri competitive.

Etichete: Etichetăautorizație securitate la incendiu, Etichetăaviz securitate la incendiu, EtichetăServicii PSI
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?