Selectează o Pagină

Verificare stingătoare de incendiu legislaţie

OMAI 138/2015 – Aprobarea normelor tehnice pentru utilizarea, verificarea, repararea, reîncărcarea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu prevede la art.13, Cap. IV, Sectiunea I faptul ca stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima lor reîncărcare.

Termenul de valabilitate a stingătoarelor de incendiu

Termenul de valabilitate de pe stingătorul de incendiu reprezintă garanţia recipientului de metal. În general se aplică termenul de 5 ani, iar dacă, după această perioadă, recipientul de metal rezistă probelor hidraulice, termenul de utilizare se mai prelungeşte cu încă 5 ani. În cazul in care recipientul de metal prezintă defecţiuni sau urme de coroziune, acesta trebuie casat şi înlocuit cu un stingător de incendiu nou.

Termenul verificării stingătoarelor de incendiu

Termenul verificării stingătoarelor de incendiu este inscripţionat pe eticheta de pe stingător si trebuie sa cuprindă datele de identificare ale acestuia – luna si anul in care a fost realizată verificarea stingatorului, reîncarcarea sau repararea, precum şi luna şi anul pana la care trebuie efectuată următoarea verificare a stingătorului de incendiu sau reîncărcarea acestuia.

Conform legislaţiei în vigoare orice stingător de incendiu, indiferent de mărimea si tipul acestuia, trebuie să fie verificat anual.

Art. 11 – OMAI 138/2015

(1) Verificarea, repararea şi reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să se realizeze de către persoane autorizate în condiţiile legii.

(2) Lucrările de verificare, reîncărcare şi reparare trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucţiunile producătorului stingătorului de incendiu şi să se utilizeze aceleaşi mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum şi aceleaşi piese de schimb conform modelului certificat IGSU.

(3) Piesele de schimb şi agenţii de stingere utilizaţi trebuie înscrişi de către persoanele autorizate într-un registru de evidenţă, întocmit în acest scop, cu menţionarea codului şi a producătorului.

Art. 12 – OMAI 138/2015

Pe perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu, operaţiunile de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor trebuie să se efectueze de către acesta sau prin persoane autorizate în condiţiile legii şi agreate de producător.

Art. 13 – OMAI 138/2015

Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.

Art. 14 – OMAI 138/2015

Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează după cum urmează:

a) stingatorul trebuie reîncărcat după fiecare utilizare;

b) la expirarea perioadei de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu;

c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;

d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii stingătorului sub toleranţa de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO2, halon sau agent curat.

Art. 15 – OMAI 138/2015

Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanţie acordată după reîncărcare.

Art. 16 – OMAI 138/2015

Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare şi reparare, trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de acelaşi tip şi cu performanţe de stingere şi clasificare cel puţin egale.

Prevenirea și stingerea incendiilor reprezintă una dintre cele mai importante măsuri de protecție pe care orice companie trebuie sa o aplice. Acest proces implica și verificarea stingătoarelor de incendiu, doar de către persoanele autorizate în condițiile legii.

Etichete: reîncărcare şi reparare a stingătoarelor, reîncărcarea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, Stingătoare de incendiu legislaţie, Verificare stingătoare, Verificarea stingătoarelor de incendiu
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?