Serviciile externe de prevenire și protecție reprezintă o componentă esențială a sistemului de securitate și protecție în România. Acestea sunt reglementate și abilitate conform Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, și conform Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010. În plus, Legea nr. 319/2006 privind “Securitatea și sănătatea în muncă” are un rol semnificativ în contextul serviciilor de prevenire și protecție.

Contextul legislativ și reglementările specifice

Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 stabilește cadrul legal pentru organizarea și funcționarea serviciilor externe de prevenire și protecție. Aceasta definește atribuțiile și responsabilitățile acestor servicii în ceea ce privește prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, asigurarea securității fizice și protecția bunurilor materiale. De asemenea, Ordinul nr. 455 din 14 iunie 2010 oferă ghiduri practice și clarificări pentru implementarea prevederilor legale.

Legea nr. 319/2006 privind “Securitatea și sănătatea în muncă” completează cadrul legal referitor la serviciile de prevenire și protecție, având un focus specific pe asigurarea sănătății și securității angajaților în mediul de muncă. Această lege impune obligații și responsabilități angajatorilor în ceea ce privește identificarea și evaluarea riscurilor de securitate și sănătate în muncă, implementarea măsurilor preventive și informarea și consultarea lucrătorilor în aceste domenii.

Structura serviciilor externe de prevenire și protecție

Serviciile externe de prevenire și protecție sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile legale și cu cerințele specifice ale diferitelor sectoare și domenii de activitate. Acestea pot include mai multe componente, cum ar fi:

 1. Echipe specializate în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;
 2. Personal calificat în domeniul securității fizice și protecției bunurilor materiale;
 3. Consultanți și experți în domeniul securității și sănătății în muncă;
 4. Echipe de intervenție rapidă și de asistență medicală pentru situații de urgență în mediul de muncă.

Aceste componente pot opera în cadrul instituțiilor publice sau private, în funcție de nevoile și cerințele specifice ale acestora.

Rolul și responsabilitățile serviciilor externe de prevenire și protecție

Principalele roluri și responsabilități ale serviciilor externe de prevenire și protecție includ:

 • Identificarea și evaluarea riscurilor de securitate și protecție, inclusiv a riscurilor de securitate și sănătate în muncă;
 • Elaborarea și implementarea planurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență, în conformitate cu legislația și standardele relevante;
 • Furnizarea de consultanță și asistență tehnică pentru angajatori și lucrători în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • Monitorizarea și supravegherea constantă a condițiilor de muncă și a sistemelor de securitate și protecție, precum și identificarea și remedierea deficiențelor sau vulnerabilităților acestora;
 • Asigurarea unei comunicări eficiente și a unei colaborări strânse cu alte autorități și organizații relevante în domeniul securității și protecției.

Importanța serviciilor externe de prevenire și protecție

Serviciile externe de prevenire și protecție joacă un rol vital în asigurarea siguranței și protecției angajaților, cetățenilor și a bunurilor materiale în societatea românească. Prin identificarea și gestionarea riscurilor de securitate și protecție, aceste servicii contribuie la reducerea incidentelor negative și la creșterea nivelului de siguranță și încredere în comunitate. De asemenea, ele contribuie la asigurarea unui mediu de muncă sănătos și sigur pentru lucrători, ceea ce duce la creșterea productivității și a calității vieții acestora.

Concluzii

Serviciile externe de prevenire și protecție reprezintă un pilon fundamental al sistemului de securitate și protecție în România, având un impact semnificativ asupra siguranței și bunăstării cetățenilor și a mediului de afaceri. Prin respectarea prevederilor legale și prin colaborarea strânsă cu toate părțile implicate, aceste servicii pot contribui la construirea unei societăți mai sigure, mai sănătoase și mai prospere pentru toți membrii săi.

Pentru mai multe informații despre serviciile externe de prevenire și protecție sau pentru a discuta despre nevoile specifice ale organizației dvs., vă invităm să contactați SpeedFire.ro.

Serviciile de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă sunt esențiale pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos pentru angajați. Aceste servicii sunt disponibile în România și la nivel global și sunt adaptate în funcție de nevoile specifice ale organizațiilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale, standardele aplicabile, cerințele clienților și ale altor părți interesate. Mai jos sunt enumerate câteva dintre serviciile principale oferite în acest domeniu:

Consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă:

 • Furnizarea de consultanță și asistență specializată în elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor de sănătate și securitate în muncă, adaptate nevoilor și specificului organizației.

Investigarea accidentelor și suport pentru gestionarea acestora:

 • Identificarea cauzelor accidentelor de muncă și oferirea de suport în implementarea măsurilor corective și preventive pentru prevenirea unor incidente similare în viitor.

Elaborarea, implementarea și menținerea de politici și proceduri:

 • Dezvoltarea și actualizarea politicilor și procedurilor interne referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, precum și a altor documente conexe, cum ar fi fișele postului sau regulamentul de ordine interioară.

Evaluări de risc privind sănătatea și securitatea în muncă:

 • Realizarea evaluărilor de risc pentru identificarea potențialelor pericole și a factorilor de risc asociate activităților desfășurate în cadrul organizației.

Identificarea și actualizarea prevederilor legislative în vigoare aplicabile:

 • Monitorizarea și analizarea modificărilor legislative în domeniul sănătății și securității în muncă și asigurarea conformității organizației cu aceste prevederi.

Evaluarea conformării cu cerințele legale și cu alte cerințe:

 • Verificarea și evaluarea conformității organizației cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile, precum standardele internaționale sau cerințele contractuale.

Audituri de secundă parte pe linie de HSSE la furnizori:

 • Realizarea auditurilor la furnizorii de servicii sau de produse pentru a evalua și asigura conformitatea acestora cu standardele și cerințele legale și contractuale.

Furnizarea de instruire internă:

 • Organizarea și facilitarea sesiunilor de instruire și conștientizare pentru angajați în domeniul sănătății și securității în muncă, pentru a promova o cultură a securității și prevenirii accidentelor.

Aceste servicii sunt esențiale pentru orice organizație care își dorește să își protejeze angajații și să asigure un mediu de muncă sigur și sănătos, respectând în același timp cerințele legale și cele ale altor părți interesate.

Echipa noastră de experți este pregătită să vă ofere consultanță și asistență în toate aspectele legate de securitatea și protecția bunurilor și persoanelor. Pentru a afla mai multe sau pentru a programa o întâlnire, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web sau să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact disponibile.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dvs.

Etichete: EtichetăInstructaj SSM, EtichetăServicii Externe de Prevenire și Protecție, EtichetăSSM
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?