Ce documente sunt necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor in vederea realizarii scenariului de securitate?

Scenariul de securitate la incendiu se realizeaza pentru estimarea condiţiilor tehnice asigurate conform reglementărilor tehnice în vigoare şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de securitate impotriva incendiului.

Scenariul de securitate la incendiu se elaborează de către proiectanţi. Orice membru al echipei de proiectare- poate fi un inginer arhitect, inginer structurist sau inginer de instalaţii poate elabora scenariul, sau poate fi realizat de către o întreaga echipă de proiectare, fiecare pe propria lui specializare.

Scenariul de securitate la incendiu este necesar beneficiarului la documentaţia construcţiei. Acest scenariu se elaborează încă din faza de proiectare, după care este actualizat ori de câte ori au loc modificări ale condiţiilor ce au stat la baza elaborării acestuia. Atunci când scenariul de securitate la incendiu nu mai corespunde realităţii din teren, acest scenariu nu mai este valabil si trebuie realizat altul.

Contacteaza-ne pentru Realizarea Scenariului de Securitate la Incendiu | Tel: 0740.195.012 | Email: office@speedfire.ro

Normative conţinute în cadrul programului şi oferim recomandări:

• Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor – P118 / 1999 , P118 / 2, P118 / 3 

 Normativ privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme – NP1 27

• Proiectarea construcţiilor publice subterane – NP25 

• Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor destinate parcării autoturismelor- NP24 

Scenariul de securitate la incendiu cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţii, instalaţii, destinaţia construcţiei, amplasamentul acestei construcţii, riscurile existente şi cum influenţează acest lucru securitatea la incendiu etc…

Principalele cosiderente ale Scenariului de securitate la incendiu sunt:

1. Caracteristicile construcţiei şi amenajării

2. Evaluarea riscului de incendiu

3. Analizarea nivelurilor criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu

4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

5. Elaborarea condiţiilor specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu

Structura scenariului de securitate la incendiu se regaseste in anexa la Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 130/2007 emis de ministrul administratiei si internelor si publicata in M. Of.  nr.  89 din data de 05 februarie 2007.

Scenariul de incendiu se elaboreaza in mod obligatoriu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

Obligatia elaborarii scenariilor de incendiu revine in acest caz proiectantilor de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii.

A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?