Modificări legislative privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă

Modificările legislative privind avizarea în ceea ce privește securitatea la incendiu și autorizarea la punerea în funcțiune a clădirilor, elimină barierele administrative impuse de procesul de avizare-autorizare pentru anumite categorii de constucții și introduce noi categorii de spații care necesită o protecție sporită.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență aduce la cunoștința operatorilor economici, instituțiilor și unităților administrativ – teritoriale, faptul că, în data de 29.09.2022, Guvernul României a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 1181 din 29.09.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Principalele modificări aduse sunt:

  • apare o nouă categorie de clădiri care se supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv clădirile cu funcțiuni mixte având suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp;
  • clădirile cu destinația de învățământ se vor diferenția în funcție de vârsta elevilor, fiind supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu construcțiile de învățământ cu suprafața desfășurată mai mare de 175 mp pentru învățământul până la liceu, respectiv 600 mp începând de la liceu, inclusiv;

De asemenea, în data de 27.12.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 180 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Principalele modificări/completări sunt:

  • se prevăd lucrările care sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu, precum și persoanele responsabile pentru încadrarea acestor lucrări în criteriile stabilite
  • realizarea expertizei tehnice pentru securitate la incendiu devine obligatorie pentru toate construcțiile existente și care au nevoie de măsuri compensatorii pentru lucrări de modificare și/sau schimbare de destinație.
  • se fac noi referiri la avizul de amplasare în parcelă, avizul privind asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, avizul pentru proiectele-tip ale construcțiilor cu grad mare de repetabilitate;
  • apar modificări în structura scenariului de securitate la incendiu și scenariul de securitate la incendiu preliminar.
Etichete: EtichetăASI, Etichetăautorizare securitate la incendiu, Etichetăaviz securitate la incendiu, Etichetămodificari legislative
A fost de ajutor articolul?
DaNu
Echipament PSI0
Nu ai echipament PSI in cos!
Continua cumparaturile
0
Contactează-ne
Bună ziua 👋
Cu ce ​​vă putem ajuta?