Siteul speedfire.ro foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe accesand POLITICA GDPR

AVIZ/AUTORIZARE SECURITATE INCENDIU

SpeedFire.ro - Avizare/Autorizare securitate incendiu. Acoperire naţională.

Speed Fire Protection are grijă de siguranţa dvs. si a angajaţilor dvs. si vă oferă servicii private pentru situaţii de urgenţă. Ne ocupăm de proiectare, vă oferim consultanţă si, in plus, facem toate demersurile necesare pentru avizarea PSI si autorizarea PSI. Experienţa noastră in domeniul de securitate la incendiu vă va ajuta să obţineţi toate aceste autorizaţii si avize necesare in cel mai scurt timp de la depunerea documentaţiei de autorizaţie de securitate la incendiu si aviz de securitate la incendiu.

Aviz Securitate Incendiu

Aviz Securitate Incendiu
 • Intretinere / Revizie / Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu

  INTRETINERE / REVIZIE / REALIZARE SISTEME DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU

   

  Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu

  • Dispozitie privind modul de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor
  • Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
  • Dispozitie privind organizarea instruirii personalului
  • Dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta
  • Dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii / oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor / amenajarilor in cazul anularii avizul ui /autorizatiei de securitate la incendiu
  • Realizare semnalistica specifica prevenirii stingerii incendiilor
  • Semnalistica format A4 color printata p material plastic: EXIT, sageti evacuare, hidrant, stingator, fumatul interzis, accesul interzis, buton de incendiu, punct de acordare a primului ajutor, trusa sanitara etc.

  Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu | Tel: 0740.195.012 | Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | www.speedfire.ro

   

  Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu

  • Intocmirea Planurilor de Evacuare, Planurilor de Interventie (in caz de cutremur, de incendiu, de inundatii, de atac terorist), Fiselor de Obiectiv
  • Analiza documentatiei tehnice, analiza cladirii instalatiilor, indetificarea detaliilor tehnice in vederea intocmirii documentelor conforme cu prevederile legale.
   

  Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu

  Consultanta /Servicii SSM:

  • Auditul Securitatii si Sanatatii in Munca in cadrul societatii, Evaluarea Riscurilor de accidentare imbolnavire profesionala la locul de munca—Masuri de prevenire
  • Realizarea documentatiei specifice privind securitatea si sanatatea in munca conform legislatiei in vigoare
  • Implementarea procedurilor de Securitate si Sanatate in Munca
  • Instructaje specifice de Securitate si Sanatate in Munca, demonstratii practice;
  • Realizare Semnalisticii specifice Securitatii si Sanatatii la locul de munca;
  • Intocmire documentatie specifice. Accidentelor de Munca / Consultanta privind analiza Cercetarii Accidentelor de Munca; angajare/periodic);
  • Consilierea Reprezentarea Beneficiarilor in relatia cu autoritatile in domeniu, in realizarea masurilor dispuse de autoritati, in caz de accident de munca etc.;
  • Coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectelor de constructii pe durata realizarii lucrarilor, pentru santiere temporare sau mobile ;
  • Servicii de medicina muncii

  Realizare Semnalisticii specifice Securitatii si Sanatatii la locul de munca | Tel: 0740.195.012 | Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

  Realizare sisteme de detectie si semnalizare la incendiu

  Consultanta / Servicii PSI/SU

  • Auditarea Societatii din punct de vedere al Prevenirii si Stingerii Incendiilor (PSI),
  • Realizarea documentelor de autoritate in conformitate cu prevederile legate in vigoare;
  • Instructaje specifice de Prevenire si Stingere a incendiilor, demonstrje practice:
  • Realizare Planuri de Evacuare, Planuri de Interventie;
  • Realizare Semnalistica specifica Prevenirii si Stingerii incendiilor
  • Consilierea si Reprezentarea Reneficiarilor in situatia unui control al autoritatilor in domeniu, in realizarea masurilor dispuse de autoritati, in caz de eveniment etc.;
  • Exercitii de Alarmare / Evacuare / Stingerea Incendiilor / Acordare Prim Ajutor
  • Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
  • Evaluarea Riscurilor de Incendiu Realizare Scenariului de Siguranta la Foc
  Servicii Private de Pompieri

  Consultanta / Servicii ISCIR

  • Servicii lunare Operator RSVTI conform legislatiei in domeniu;
  • Consultanta in vederEa Autorizarii I.S.C.I.R. a instalatiilor si echipamentelor prevazute de legislatia in vigoare,
  • Consultanta in vederea Autorizarii personalului (manevrant, stivutarist, fochist);
  • Instructaje specifice de Seeuritate si Sanatate in munca, demonstratii practice,
  • Consilierea si Reprezetarea Beneficiarilor in situatia unui control al autoritiilor in domeniu, In realizarea masurilor dispuse de autoritati, in caz de accident etc.

  Str. Nicodim nr.16 | Sector 6, Bucureşti | Tel: 0740.195.012 | Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | www.speedfire.ro

 • Realizarea documentelor de autoritate in conformitate cu prevederile legale

  REALIZAREA DOCUMENTELOR IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE

  Intocmirea documentației referitoare la aviz ISU / autorizație pompieri

   

  Realizarea documentelor de autoritate in conformitate cu prevederile legale

  • Deplasarea unui specialist la fiecare locaţie in parte, contactare departament Tehnic şi Administrativ In vederea identificarii documentaţlei tehnice din Cartea Construcţiei, documentaţie carea sta la baza oblinerii avizului de Securitate la Incendiu,

  • Analizarea documentaţiei sau după caz intocmirea acesteia acolo unde lipseşte, analizarea şi verificarea construcţiei daca aceasta corespunde normativelor in vigoare privind cerinţele de siguranţa la foc, analIzarea şl veriflcarea instalatiilor dacă acestea corespund normativelor in vigoare privind proiectarea, instalarea exploatarea; 

  • Identificarea deficienţelor constatate In unna analizei documentatiei şi in urrna analizei efectuate asupra cladirii şi instalaţiilor speciale de stins incendiul, 

  • Propunerile specialistului in vederea remedierii docurnentaţiei, in vederea remedierii elementelor constructive cu rol de protecţie la foc, cu rol de protecţie a căllor de evacuare a personalulur a forţelor de Intervenţle, 

  • Realizarea lucrarilor de:

  - Evaluarea riscurilor da incendiu nentrufiecare locaţiein parte 
  - Scenariu de Siguranta la Foc şi decumentaţiei necesare fn vederea obţinerii avizului autorizatiei de securilate la incendiu conform legii.

  • Expertize tehnice PSI, autorizaril/reautorizarii PSI

  CERE OFERTA  Serviciile noastre de proiectare includ următoarele:

  • proiectarea sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

  • proiectarea sistemelor si instalațiilor de limitare si stingere a incendiilor;

  • audit PSI – valabil pentru construcțiile existente. Un reprezentant autorizat SpeedFire va inspecta clădirea, urmând ca apoi sa fie emis un document cu deficiențele constatate din punct de vedere PSI si totodată cu mai multe variante de rezolvare a acestora.

  • intocmire scenariu de securitate la incendiu – conform prevederilor in vigoare.

  • verificare cerință esentială „securitate la incendiu” de către un verificator atestat a documentației tehnice realizate in vederea obținerii avizului de securitate la incendiu si/sau a autorizației de securitate la incendiu.

  • intocmirea raportului de expertiză tehnică cerință esențială „securitate la incendiu” – conform prevederilor in vigoare.

   

  Plan_Evacuare

  • Dispozitie privind modul de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor
  •  Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locul de munca 
  •  Dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
  •  Realizare semnalistica specifica prevenirii si stingerii incendiilor

  •  Intocmirea Planurilor de Evacuare, Planurilor de Interventie (in caz de cutremur , de incendiu, de inundatii, de  atac terorist), Fise de Obiectiv
   

  Realizarea documentelor de autoritate in conformitate cu prevederile legale

  •  Semnalistica format A4 color printata pe materia plastic: EXIT, sageti evacuare, hidrant, stingator, fumatul interzis, accesul interzis, buton de incendiu, punct de acordare a primului ajutor, trusa sanitara etc.
  •  Dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii / oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor / amenajarilor in  cazul anularii avizului 
  •  Dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract / conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta
  •  Realizare semnalistica specifica Prevenirii si Stingerii Incendiilor
  •  Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
  •  Evaluarea Riscurilor de Incendiu / Realizare Scenariu de Siguranta la Foc

  Str. Nicodim nr.16 | Sector 6, Bucureşti | Tel: 0740.195.012 | Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | www.speedfire.ro

SPEED FIRE PROTECTION

speedfirero

Str. Nicodim nr.16, sector 6, Bucureşti

+40740.195.012 

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

stingatoare-victoria